Thema van de Arco Vorm en Verhaal  / jaargang 45 / nummer 3

Mij was door de redactie van de Arco gevraagd een artikel te schrijven over hoe het thema vormanalyse in de lespraktijk aan bod komt.
Leerling Bo kwam mooi in beeld in het artikel en zelfs groot op de achterkant van het vakblad. Ook Kylian staat in de lessituatie erin.
Veel leesplezier!