Artikel – vakblad Arco

Artikel – vakblad Arco

Thema van de Arco Vorm en Verhaal  / jaargang 45 / nummer 3 Mij was door de redactie van de Arco gevraagd een artikel te schrijven over hoe het thema vormanalyse in de lespraktijk aan bod komt. Leerling Bo kwam mooi in beeld in het artikel en zelfs groot op de...
Workshop Lichaamsbewust Vioolspel

Workshop Lichaamsbewust Vioolspel

Workshop  Lichaamsbewust vioolspel maakt bewegingspatronen in het musiceren zicht- en hoorbaar. Vioolspelen is bewegen. Veelal beweeg je anders dan je denkt. Niet bewust maar onbewust. Het resultaat is dat er iets anders klinkt dan jij verwacht,Ook voel je een...
English