Vioolpraktijk Esther den Boer

Privacy & Cookies
Cookies

What are cookies?
Cookies are small text files containing a string of characters that can be placed on your computer or mobile device that uniquely identify your browser or device. Cookies allow a site or services to know if your computer or device has visited that site or service before. Cookies can then be used to help understand how the site or service is being used, help you navigate between pages efficiently, help remember your preferences, and generally improve your browsing experience. Cookies can also help ensure marketing you see online is more relevant to you and your interests.

Violincoaching.eu only uses Strictly Necessary Cookies. These cookies are essential, as they enable you to move around the Service and use its features, such as accessing logged in or secure areas.

How long will cookies stay on my device?
The length of time a cookie will stay on your computer or mobile device depends on whether it is a “persistent” or “session” cookie. Session cookies will only stay on your device until you stop browsing. Persistent cookies stay on your computer or mobile device until they expire or are deleted.

All about cookies
You can find out more information about cookie settings at third-party information sites, such as www.allaboutcookies.org.

Privacy policy

Alas we can only present the text of our policy in Dutch since we are a Dutch company and text has to be translated. For the time being please use Google translate if you like to know more.

Vioolpraktijk Rotterdam, gevestigd aan de Nessevliet, Wollefoppenweg 40 te Zevenhuizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.violincoaching.eu
DE NESSEVLIET
WOLLEFOPPENWEG 139
2761 DP ZEVENHUIZEN
TEL: 06-48882181

Functionaris Gegevensbescherming
E dan Boer is de Functionaris Gegevensbescherming van Vioolpraktijk Rotterdam Zij is te bereiken via info@vioolpraktijkrotterdam.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vioolpraktijk Rotterdam verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Vioolpraktijk Rotterdam slaat naam, adres, telefoonnummer en Email adres op van onze klanten. Deze gegevens worden opgeslagen, met niemand gedeeld en blijven in ons bezit zolang wettellijk is toegestaan en nodig is voor de belasting.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Vioolpraktijk Rotterdam.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel
Vioolpraktijk Rotterdam verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Vioolpraktijk Rotterdam neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vioolpraktijk Rotterdam) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vioolpraktijk Rotterdam bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren daarbij de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen

Delen van persoonsgegevens met derden
Vioolpraktijk Rotterdam verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vioolpraktijk Rotterdam en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vioolpraktijkrotterdam.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Vioolpraktijk Rotterdam wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vioolpraktijk Rotterdam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@vioolpraktijkrotterdam.nl

Contact...

 

14 + 14 =

Location Rotterdam
De Nessevliet
Wollefoppenweg 40
2761 DP Zevenhuizen
Tel: 06-48882181

 

Location Zoetermeer
CKC
Leidsewallen 80
2722PC Zoetermeer
Tel: 06-48882181

Dutch

Pin It on Pinterest

Share This